Živa knjižnica v Zrečah gosti: tri izjemne slikarje, najboljše in najbolj posebne. Z nami bodo 77- letni Veljko Toman, akademski slikar in restavrator specialist, maratonec; odlična 29-letna akademska grafičarka, Natalija Juhart (Slovenska Bistrica) in Karmen…
Posted on 27. 7. 2021
Zreče so v marcu dobile slikarsko galerijo Atelje MS. V objektu PTC Tržnica so ob desetletnici smrti na ogled slike akademskega slikarja Marjana Skumavca (1947–2011), ki ga domačini poznajo tudi po tem, da nosi njegovo…
Posted on 17. 3. 2021
Splošni pogoji – Spletna trgovina KUPISLIKO.si Spletna trgovina KUPISLIKO.si deluje vse dni v letu, 24 ur na dan. ATELJE MS (kot lastnik spletne trgovine), Kajuhova 8, 3210 Slov. Konjice in kupec medsebojne obveznosti v zvezi…
Posted on 20. 2. 2021