Viktor Šest, Zlata ribica

Dela slikarja Viktorja Šesta v krajih Dravinjske doline že poznamo, saj iz Maribora, kjer živi, že vrsto let prihaja na naše likovne dogodke. Bil je udeleženec Likovnih prijateljevanj Slovenske Konjice Zreče in vrsto let udeleženec Skumavčevih likovnih dni na Resniku. V javnih pa tudi zasebnih zbirkah pri nas so tako že nekatere njegove slike. Več o Viktorju Šestu.

Viktor Šest se tradicionalno posveča človeški figuri, v kateri neutrudno odkriva likovno izraznost in izpovedno moč. Njegovo slikarstvo je dialog z najrazličnejšimi figuralnimi liki, med katerimi so mnogi tudi portretno zasnovani. Med posamezniki ali skupinami so ljudje iz preteklosti in sedanjosti, iz javnega življenja in iz zasebnih krogov, ugledneži in »navadni smrtniki«. Vselej znova pa je avtorjeva ustvarjalna pozornost namenjena tudi glasbenikom.

Vstop v njegov likovni svet je dražljivo doživetje, kjer najprej čutimo avtorjevo radoživost in sproščeno drznost ter poigravanje z drznimi barvami in risarskimi bravurami. Izoblikoval je svoj avtorski likovni besednjak. Slike so polne neke individualne estetike, katere pravila postavlja avtor sam s svojo slo po kreiranju ter s svojim humorjem in celo samoironijo.

Šestova umetnost ne nastaja, kot smo večkrat vajeni, v strogih vsebinskih ciklih, ki bi se ukvarjali z določeno tematiko, ampak se posamična vsebina neprestano javlja in izginja. Stalnica so portreti, posamezniki, opaženi ob igri biljarda, ob kvartopirski mizi, v trenutku pred baletnim nastopom; posebej vsebinsko pomembna je tematika glasbe, v okviru katere upodobi posameznike z različnimi glasbenimi inštrumenti, včasih tudi kot skupinski portret treh, štirih glasbenikov, nepogrešljivi pa so njegovi portreti ostarelih generalov in nenazadnje Don Kihotov.


Biografija – Viktor Šest je rojen 2. aprila 1956 v Ljubljani. Diplomiral je leta 1981 na oddelku za slikarstvo ljubljanske ALU pri prof. Kiarju Mešku. Po opravljeni diplomi se je iz Kamnika, kjer je dotlej živel, preselil v Maribor in se zaposlil kot tehnični in likovni urednik Založbe Obzorja. Prelomnico v njegovem umetniškem ustvarjanju pomeni leto 1984, ko se je posvetil samo slikanju in ilustriranju. Pridobil je status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, postal član ZDSLU in DLUM. Od prve razstave leta 1984 v Železni Kapli je imel številne samostojne predstavitve svoje ustvarjalnosti. Prejel je tudi pomembne nagrade, kot so 1986 – odkupna nagrada Umetnostne galerije Maribor, 1987 – odkupna nagrada berlinske Graphoeke, 1996 – Glazerjeva listina za ilustracije v knjigi Zorka Simčiča Trije Muzikantje ali Povratek lepe Vide. Živi in ustvarja v Mariboru.