Toman Veljko

Veljko Toman
1944

Veljko Toman, akademski slikar in restavrator specialist, s svojimi deli izraža videnje in čutenje zunanjega sveta, zato mu je krajina osrednje motivno izhodišče. V izoblikovanem in prepoznavnem ter z močno likovno energijo prežetem slogu slika svoje zgodbe.
Toman svet zunanjega preoblikuje skozi avtorsko značilen likovno-formalni prijem  odločne,  energične,  široke  poteze,  s  katero  povsem  obvladuje celoten  slikovni  oder.  Potezam  v  enkratnem  zamahu  zaupa  uprizoritev najbolj ključnih elementov likovne zgodbe. Specifičnost  Tomanovega  slikarstva  je  tudi  v  snovni razkošnosti, v materialnih, nekoliko robustnih in odprtih barvnih nanosih, s katerimi  slikovne  površine  pridobivajo  strukturalni  poudarek  in  prestopajo  celo v blago reliefnost.

Kategorija:
Share: