Ogrinc Zoran

Zoran Ogrinc
1956

Slikarja Zorana Ogrinca iz Slovenj Gradca slovenski likovni svet predvsem prepoznava kot odličnega krajinarja, njegova figuralika je manj javno prisotna, čeprav se je v figuraliko začelo njegovo slikarsko raziskovanje. Je pa pri obeh motivih mogoče potegniti vzporednico, tako kot pri krajinah tudi pri figuraliki avtor v slikarski interpretaciji sveta občutenje postavlja pred razum. Omeniti je treba še neredko prisotnost umetnikove priljubljene risarske intervencije, to je letrizem, s katerimi podaja svoja stališča ali niza črke ali besede v obliki kriptografskih zapisov.

Kategorija:
Share: